کلیدواژه‌ها = مولانا – مثنوی – نی – عشق – اشتیاق – هوش – آینه – استثنا – هلال – عکس – خیال
تعداد مقالات: 1
1. فزون از خویش ملاحظاتی بر سیصد بیت نسخت دفتر اول مثنوی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1385، صفحه 119-138

حسن جعفری تبار