کلیدواژه‌ها = چهار وزیری هستند که حافظ به آنها علاقه ویژه داشته و اشعاری در ستایش آنها سروده است. بررسی اشعار حافظ در ستایش وزیران یاد شده
تعداد مقالات: 1
1. وزیران عصر حافظ در دیوان حافظ

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1385، صفحه 177-212

ایرج شهبازی