کلیدواژه‌ها = اختلال شخصیّت
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اختلال شخصیّت ضدّ اجتماعی سودابه در شاهنامۀ فردوسی

دوره 10، شماره 18، پاییز و زمستان 1393، صفحه 77-93

شیرین صمصامی؛ امین حمامیان


2. شخصیّت مرزی سودابه در شاهنامه فردوسی

دوره 9، شماره 16، پاییز و زمستان 1392، صفحه 77-98

نسرین داودنیا نسرین داودنیا؛ جلیل تجلیل جلیل تجلیل؛ ناصر سراج خرمی