کلیدواژه‌ها = ادبیات
تعداد مقالات: 4
1. شعر درکرانه های جنوبی خلیج فارس "کشور امارات"*

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1387، صفحه 133-162

سید ابراهیم آرمن


2. شعر در کرانه‌های جنوبی خلیج فارس «کشور امارات»

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1386، صفحه 117-137

سید ابراهیم آرمن


4. فرهنگ و فرهنگ نویسی و تأثیر فرهنگ‌های معاصر در ادبیات و علوم

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1386، صفحه 153-166

داریوش صبور