کلیدواژه‌ها = ادبیات پارسی باستان – آیین زرتشت – کتیبة اردشیر بابکان – ادبیات دورة سامانی – ادبیات دوران اسلامی
پژوهشی در تاریخ ادب پارسی

دوره 4، شماره 7، اسفند 1387، صفحه 221-227

غلام‌حسین حیدری