کلیدواژه‌ها = شعر
بن‌مایه‌های اساطیری آتش در اوستا و بندهشن و بازتاب آن در ادبیات فارسی

دوره 17، شماره 2، دی 1400، صفحه 243-265

معصومه محلوجی زاده مهابادی؛ حمیدرضا شایگان فر؛ مهرانگیز اوحدی


تأثیرپذیری شاعران معاصر از شعر کهن از دید تصویرسازی

دوره 5، شماره 8، شهریور 1388، صفحه 287-297

علی سرور یعقوبی


«معرّی» شاعر است یا فیلسوف ؟

دوره 3، شماره 5، اسفند 1386، صفحه 269-281

محمد هادی مرادی


امیرخسرو دهلوی و موسیقی دیوان او

دوره 2، شماره 3، اسفند 1385، صفحه 115-133

عباس کی‌منش