کلیدواژه‌ها = ایهام ـ مجرده ـ مرشحه ـ مبینه ـ مهیأه... ـ مسویه ـ مبهمه
تعداد مقالات: 1
1. دو ایهام نویافته در شعر حافظ

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1388، صفحه 99-119

احمد شوقی نوبر