کلیدواژه‌ها = مسایل اجتماعی و فرهنگی ـ طبقات اجتماعی ـ مشاغل ـ تقلید ـ فساد ـ بلاهت و ساده‌لوحی ـ ریاکاری و دروغ