کلیدواژه‌ها = اسطوره
تحلیل فقدان بن‌مایۀ خویشاوندکشی مؤنث در شاهنامۀ فردوسی برپایۀ جایگاه زن در اساطیر ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1402

زهرا جمشیدی؛ سید محمد آرتا


بازخوانی سیر دگردیسی اسطوره اسب در گذر از حماسه به عرفان

دوره 19، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 271-290

زهرا عسگری؛ سیدعلی قاسم زاده


بن‌مایه‌های اساطیری آتش در اوستا و بندهشن و بازتاب آن در ادبیات فارسی

دوره 17، شماره 2، دی 1400، صفحه 243-265

معصومه محلوجی زاده مهابادی؛ حمیدرضا شایگان فر؛ مهرانگیز اوحدی


تحلیلی اسطوره‌ای از دلیل غلبۀ بیژن بر فرود

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 143-156

حمیدرضا خوارزمی


بازخوانیِ اجتماعیِ اسطورۀ کیومرث با تکیه بر میدان فرهنگیِ ایران

دوره 15، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 233-253

علی ضیاءالدّینی دشتخاکی؛ مه دخت پورخالقی چترودی


حماسۀ ایرانی و کتابِ غولانِ مانوی

دوره 14، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 73-108

پرادز اُکتور پشِروو؛ حمیدرضا اردستانی رستمی


خوانش حماسۀ نو در عاشقانه‌های مهدی اخوان‌ثالث

دوره 13، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 169-186

رسول معصومی؛ شهین اوجاق علی زاده


تخیّل شیر در رزم فردوسی و بزم نظامی (داستان بهرام‌گور در شاهنامه و هفت‌پیکر)

دوره 11، شماره 20، اسفند 1394، صفحه 73-90

مریم سعیدی؛ امیرحسین ماحوزی؛ شهین اوجاق‌ علی‌زاده


ازدواج مقدس

دوره 10، شماره 18، اسفند 1393، صفحه 95-114

ایرج مهرکی؛ آرش غفرانی


بررسی تطبیقی گارودای هندی و سیمرغِ مینیاتورهای ایرانی (عهد صفوی)

دوره 10، شماره 17، شهریور 1393، صفحه 11-32

زهرا محسنی؛ ابوالقاسم دادور؛ سید علی اصغر میر فتاح


بررسی اهمیت اسب در اساطیر ایران و سایر ملل و بازتاب آن در شاهنامۀ فردوسی

دوره 9، شماره 16، اسفند 1392، صفحه 99-128

سیده صدیقه سجادی‌راد؛ سید کریم سجادی‌راد


هوم عابد در شاهنامه و ریشه‌های اسطوره‌ای آن

دوره 9، شماره 15، شهریور 1392، صفحه 101-110

محمدنوید بازرگان؛ مریم تراب پرور