کلیدواژه‌ها = اسطوره
بن‌مایه‌های اساطیری آتش در اوستا و بندهشن و بازتاب آن در ادبیات فارسی

دوره 17، شماره 2، دی 1400، صفحه 243-265

معصومه محلوجی زاده مهابادی؛ حمیدرضا شایگان فر؛ مهرانگیز اوحدی


تحلیلی اسطوره‌ای از دلیل غلبۀ بیژن بر فرود

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 143-156

حمیدرضا خوارزمی


بازخوانیِ اجتماعیِ اسطورۀ کیومرث با تکیه بر میدان فرهنگیِ ایران

دوره 15، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 233-253

علی ضیاءالدّینی دشتخاکی؛ مه دخت پورخالقی چترودی


حماسۀ ایرانی و کتابِ غولانِ مانوی

دوره 14، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 73-108

پرادز اُکتور پشِروو؛ حمیدرضا اردستانی رستمی


خوانش حماسۀ نو در عاشقانه‌های مهدی اخوان‌ثالث

دوره 13، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 169-186

رسول معصومی؛ شهین اوجاق علی زاده


تخیّل شیر در رزم فردوسی و بزم نظامی (داستان بهرام‌گور در شاهنامه و هفت‌پیکر)

دوره 11، شماره 20، اسفند 1394، صفحه 73-90

مریم سعیدی؛ امیرحسین ماحوزی؛ شهین اوجاق‌ علی‌زاده


ازدواج مقدس

دوره 10، شماره 18، اسفند 1393، صفحه 95-114

ایرج مهرکی؛ آرش غفرانی


بررسی تطبیقی گارودای هندی و سیمرغِ مینیاتورهای ایرانی (عهد صفوی)

دوره 10، شماره 17، شهریور 1393، صفحه 11-32

زهرا محسنی؛ ابوالقاسم دادور؛ سید علی اصغر میر فتاح


بررسی اهمیت اسب در اساطیر ایران و سایر ملل و بازتاب آن در شاهنامۀ فردوسی

دوره 9، شماره 16، اسفند 1392، صفحه 99-128

سیده صدیقه سجادی‌راد؛ سید کریم سجادی‌راد


هوم عابد در شاهنامه و ریشه‌های اسطوره‌ای آن

دوره 9، شماره 15، شهریور 1392، صفحه 101-110

محمدنوید بازرگان؛ مریم تراب پرور