کلیدواژه‌ها = فردوسی
تعداد مقالات: 28
2. بازتاب شاهنامه ی فردوسی در غزلیات حسین منزوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

محمدرضا صالحی مازندرانی؛ قدرت اله ضرونی


3. تحلیل چگونگی بازتاب گونه‌های بینامتنی با شاهنامه در تاریخ‌نوشته‌های سلسله‌ای برمبنای بینامتنیّت ژرار ژنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

فرشته محمدزاده؛ محمّدجعفر یاحقّی؛ بهمن نامورمطلق؛ جواد عبّاسی


4. کرز واژه ای از گویش خراسان در شاهنامه؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

سجاد آیدنلو


5. متن‌شناسی و معرفی کتاب حماسی اسکندرنامه ناصری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

حمیدرضا خوارزمی؛ وحید قنبری ننیز


6. بازخوانی و تحلیل ساختاری قیام‌‎های شاهنامه

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 13-39

علی آسمند جونقانی


8. نقش قدرت و وراثت در تعیین جانشینان پادشاهان در شاهنامه

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 125-146

اسماعیل خیرآبادی؛ سپیده سپهری؛ ماندانا هاشمی‌اصفهان


9. «دینِ خُرَّم» در سخنِ فردوسی و پیوندِ آن با کیشِ اسماعیلیِ شاعر

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 13-40

حمیدرضا اردستانی رستمی


10. حماسه ایرانی در فرانسه

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 75-100

سینا فروزش؛ مریم برزگر


11. مقاله تحلیل بوردیویی میدان تولید ادبی شاهنامه و عادت وارۀ فردوسی

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 101-124

صبا پژمان فر؛ احمد ذاکری؛ سیدحسین نبوی


14. خاقانی شروانی در شعر خود از روایت کدام شاهنامه بهره برده است؟

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 37-71

کامران ارژنگی؛ محمد جعفر یاحقی


15. تعارض میان فردی در داستان «لهراسپ و گشتاسپ» با تکیه بر نظریات علم مدیریت تعارض

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 219-238

نازیلا یخدانساز؛ پروانه عادل زاده؛ کامران پاشایی فخری


16. متن‌شناسی و معرفی کتاب حماسی اسکندرنامۀ ناصری

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 127-148

حمیدرضا خوارزمی؛ وحید قنبری ننیز


17. تحلیل بیتی از رستم و سهراب بر مبنای روایت نقّالان و شاهنامة کُردی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 13-28

جلیل آهنگر نژاد؛ علی حیدری


18. ساختار منسجم آغاز حکومت در شاهنامه فردوسی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 115-138

فاطمه امامی


19. تحلیل چگونگی بازتاب گونه‌های بینامتنی با شاهنامه در تاریخ‌نوشته‌های سلسله‌ای برمبنای بینامتنیّت ژرار ژنت

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 137-161

فرشته محمدزاده؛ محمد جعفر یاحقی؛ بهمن نامور مطلق؛ جواد عبّاسی


20. بازتاب شاهنامۀ فردوسی در غزل‌های حسین منزوی

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 95-116

محمد رضا صالحی مازندرانی؛ قدرت الله ضرونی


22. بررسی رابطة زشتی و ویران‌گری در شاهنامة فردوسی

دوره 12، شماره 21، بهار و تابستان 1395، صفحه 127-140

علی حیدری؛ سعید امامی


24. نگاهی تازه به بیت‌هایی از شاهنامۀ فردوسی

دوره 11، شماره 20، پاییز و زمستان 1394، صفحه 91-103

محمود عالی‌پور؛ حسین آقاحسینی


25. روایتی دیگر از نبرد بهمن و فرامرز (بر پایۀ بهمن و فرامرزِ سیّد نوشاد ابوالوفایی)

دوره 11، شماره 19، بهار و تابستان 1394، صفحه 99-118

رحمان مشتاق مهر؛ احمد گلی؛ سید آرمان حسینی آب‌باریکی