کلیدواژه‌ها = جهل و نادانی ـ خرافه‌گرایی ـ شعر دورة مشروطه ـ شعر دورة نیمایی ـ شعر ستیز
تعداد مقالات: 1
1. نقد جهل و خرافه‌گرایی در شعر معاصر (شعر ستیز)

دوره 7، شماره 11، بهار و تابستان 1390، صفحه 215-238

علی اصغر حلبی؛ نعمت اصفهانی عمران