کلیدواژه‌ها = شاهنامه
شیوه‌ای نو در ارزیابیِ خویشاوندی و دگرسانیِ دست‌نویس‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1402

علی نورصبحی؛ محمدجعفر یاحقی


بررسی شورش بهرام چوبینه و فرار خسروپرویز به روم در شاهنامه و دیگر منابع تاریخی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1402

حمیده پروان


«مطالعۀ آئین ازدواج در دو حماسه جهانی شاهنامه و رامایانا»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1402

ندا رجبی؛ حمید رضا شایگانفر؛ مهر انگیز اوحدی


تحلیل فقدان بن‌مایۀ خویشاوندکشی مؤنث در شاهنامۀ فردوسی برپایۀ جایگاه زن در اساطیر ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1402

زهرا جمشیدی؛ سید محمد آرتا


اسفندیار؛ مناقشۀ تحقق یا عدم تحقق فردیّت در شخصیت او

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1402

محمود اسکندری


بررسی آسیب‌شناسی مقالات عرصۀ فردوسی و شاهنامه در سال‌های 1380تا1385

دوره 19، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 143-172

زهرا سعادتی‌فر؛ ابوالقاسم قوام؛ محمدجعفر یاحقی


همانند سنجی شخصیّت پردازی بانوان در شاهنامه فردوسی و قصص قرآن کریم

دوره 19، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 173-198

سیّد امیر سیّد جعفری؛ سیّد محمّد حسینی


ساختار حماسه ملی ایران بر مبنای نظریه ژرژ دومزیل

دوره 19، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 311-335

سامان قاسمی فیروزآبادی


تصاویر برساخته از مرگ یزدگرد، رستم فرخ زاد و ماهویه در کشاکش گفتمان ها

دوره 18، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 13-37

مختار ابراهیمی؛ عباس عشیری لیوسی


ردیابی فرهنگ دخالت والدین و نقش آن‌ها در ازدواج فرزندان در شاهنامۀ فردوسی

دوره 18، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 151-176

پشنگ دلاوری؛ مهدی کارگر؛ خسرو جلیلی کهنه شهری؛ بهرام خوشنودی


بررسی دستورزبان روایت در داستان رستم و اسفندیار بر اساس نظریۀ آلژیرداس گریماس

دوره 18، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 177-196

محبوبه زمانی بروجنی؛ اصغر رضاپوریان


نقش قدرت و وراثت در تعیین جانشینان پادشاهان در شاهنامه

دوره 17، شماره 2، دی 1400، صفحه 125-146

اسماعیل خیرآبادی؛ سپیده سپهری؛ ماندانا هاشمی‌اصفهان


بررسی ظرفیت‌های داستان‌های واقع‌گرای شاهنامه برای ارائه به کودکان

دوره 17، شماره 2، دی 1400، صفحه 189-214

فاطمه فرزین؛ محمود طاووسی؛ مریم جلالی؛ مهدی ماحوزی


تاریخ ذهنیت و مطالعات شاهنامه

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 13-38

مصطفی آرزومند لیالکل؛ سید علی قاسم زاده


هخامنشیان در شاهنامه و روایات ملی

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 89-122

امین بابادی؛ آرزو رسولی(طالقانی)


روایت شاهنامه از گفتمان قدرت در داستان بهرام چوبینه و خسروپرویز

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 147-166

مهدی رضایی؛ لیلا اکبری


تحلیل بوم‌فمینیستی مویه‌های زنانه در شاهنامه (مطالعة موردی: تهمینه، فریگیس و کتایون)

دوره 16، شماره 2، مهر 1399، صفحه 221-240

هستی قادری سُهی قادری سُهی؛ مهیار علوی مقدم؛ ابراهیم استاجی؛ علی تسنیمی


تحلیل رابطة بینامتنی تاریخ‌نوشته‌های محلّی و شاهنامه

دوره 16، شماره 2، مهر 1399، صفحه 267-292

فرشته محمدزاده؛ محمّدجعفر یاحقی؛ بهمن نامور مطلق؛ جواد عبّاسی


مقاله تحلیل بوردیویی میدان تولید ادبی شاهنامه و عادت وارۀ فردوسی

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 101-124

صبا پژمان فر؛ احمد ذاکری؛ سیدحسین نبوی