کلیدواژه‌ها = شاهنامه
تعداد مقالات: 68
1. نظام تقابل‌های زبانی مهم‌ترین عامل شکل‌گیری معنا در «روایت ضحاک و فریدون در شاهنامه»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

رضا رفائی قدیمی مشهد؛ ابوالقاسم قوام


2. بررسی بازتاب اعتقاد به استویهاد یا دیو مرگ در شاهنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

اردشیر سنچولی جدید


3. بازکاوی بن‌مایه‌ها و ساختار داستان‌های «نبرد رستم با اکوان‌دیو» و «نبرد گرشاسپ با گَنْدَرْوَ»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

سعید شهرویی


4. تحلیل چگونگی بازتاب گونه‌های بینامتنی با شاهنامه در تاریخ‌نوشته‌های سلسله‌ای برمبنای بینامتنیّت ژرار ژنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

فرشته محمدزاده؛ محمّدجعفر یاحقّی؛ بهمن نامورمطلق؛ جواد عبّاسی


5. کرز واژه ای از گویش خراسان در شاهنامه؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

سجاد آیدنلو


6. نام‌دهی در شخصیت‌پردازی: فتنه یا آزاده؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

سمیرا بامشکی


7. منابع و شیوۀ کار فردوسی در داستان اردشیر بابکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

حامد صافی؛ فرزاد قائمی؛ مهدخت پورخالقی چترودی؛ سمیرا بامشکی


8. ضحّاک در کورۀ سراسکند (نگاهی به روایت داستان «ضحاک ماردوش» در منطقة هشترود و تأثیر آن در نامگذاری مناطق جغرافیایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

عبداله ولی پور؛ رقیه همتی


9. رستم در حماسه های گورانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

آرش اکبری مفاخر


10. چند نکته و بن‌مایۀ داستانیِ حماسی- اساطیری در یک طومارِ نقّالیِ کهنِ ترکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1400

سجاد آیدنلو


11. نقش قدرت و وراثت در تعیین جانشینان پادشاهان در شاهنامه

دوره 17، شماره 2، دی 1400، صفحه 125-146

اسماعیل خیرآبادی؛ سپیده سپهری؛ ماندانا هاشمی‌اصفهان


12. بررسی ظرفیت‌های داستان‌های واقع‌گرای شاهنامه برای ارائه به کودکان

دوره 17، شماره 2، دی 1400، صفحه 189-214

فاطمه فرزین؛ محمود طاووسی؛ مریم جلالی؛ مهدی ماحوزی


13. تاریخ ذهنیت و مطالعات شاهنامه

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 13-38

مصطفی آرزومند لیالکل؛ سید علی قاسم زاده


14. هخامنشیان در شاهنامه و روایات ملی

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 89-122

امین بابادی؛ آرزو رسولی(طالقانی)


15. روایت شاهنامه از گفتمان قدرت در داستان بهرام چوبینه و خسروپرویز

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 147-166

مهدی رضایی؛ لیلا اکبری


17. تحلیل رفتار متقابل در داستان رستم و اسفندیار بر اساس نظریه اریک برن

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 275-302

روزا واعظی؛ ساره زیرک


18. تحلیل بوم‌فمینیستی مویه‌های زنانه در شاهنامه (مطالعة موردی: تهمینه، فریگیس و کتایون)

دوره 16، شماره 2، مهر 1399، صفحه 221-240

هستی قادری سُهی قادری سُهی؛ مهیار علوی مقدم؛ ابراهیم استاجی؛ علی تسنیمی


19. تحلیل رابطة بینامتنی تاریخ‌نوشته‌های محلّی و شاهنامه

دوره 16، شماره 2، مهر 1399، صفحه 267-292

فرشته محمدزاده؛ محمّدجعفر یاحقی؛ بهمن نامور مطلق؛ جواد عبّاسی


20. مقاله تحلیل بوردیویی میدان تولید ادبی شاهنامه و عادت وارۀ فردوسی

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 101-124

صبا پژمان فر؛ احمد ذاکری؛ سیدحسین نبوی


21. تعبیر رؤیای سیاوش در شاهنامه از دیدگاه خواب‌گزاری سنتی و روان‌شناسی یونگ

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 181-209

سیده زهرا صابری نیکو؛ میرجلال الدین کزازی؛ موسی پرنیان


22. تحلیل تطبیقی سهراب در شاهنامه و ببهروواهن در مهابهارات

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 211-230

سارا عجلی؛ احمد خاتمی؛ ابوالقاسم اسماعیل‌پور


23. بنجیدن مصدری کهن و متروک در شاهنامه

دوره 15، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 13-26

سجاد آیدنلو