کلیدواژه‌ها = شاهنامه
زمینه‌ها و نشانه‌های آشنایی سیمین بهبهانی با شاهنامۀ فردوسی و چگونگی تأثیرپذیری از آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1402

قدرت اله ضرونی


بررسی آسیب‌شناسی مقالات عرصۀ فردوسی و شاهنامه در سال‌های 1380تا1385

دوره 19، شماره 1، اردیبهشت 1402

زهرا سعادتی‌فر؛ ابوالقاسم قوام؛ محمدجعفر یاحقی


ساختار حماسه ملی ایران بر مبنای نظریه ژرژ دومزیل

دوره 19، شماره 1، اردیبهشت 1402

سامان قاسمی فیروزآبادی


تصاویر برساخته از مرگ یزدگرد، رستم فرخ زاد و ماهویه در کشاکش گفتمان ها

دوره 18، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 13-37

مختار ابراهیمی؛ عباس عشیری لیوسی


ردیابی فرهنگ دخالت والدین و نقش آن‌ها در ازدواج فرزندان در شاهنامۀ فردوسی

دوره 18، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 151-176

پشنگ دلاوری؛ مهدی کارگر؛ خسرو جلیلی کهنه شهری؛ بهرام خوشنودی


بررسی دستورزبان روایت در داستان رستم و اسفندیار بر اساس نظریۀ آلژیرداس گریماس

دوره 18، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 177-196

محبوبه زمانی بروجنی؛ اصغر رضاپوریان


نقش قدرت و وراثت در تعیین جانشینان پادشاهان در شاهنامه

دوره 17، شماره 2، دی 1400، صفحه 125-146

اسماعیل خیرآبادی؛ سپیده سپهری؛ ماندانا هاشمی‌اصفهان


بررسی ظرفیت‌های داستان‌های واقع‌گرای شاهنامه برای ارائه به کودکان

دوره 17، شماره 2، دی 1400، صفحه 189-214

فاطمه فرزین؛ محمود طاووسی؛ مریم جلالی؛ مهدی ماحوزی


تاریخ ذهنیت و مطالعات شاهنامه

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 13-38

مصطفی آرزومند لیالکل؛ سید علی قاسم زاده


هخامنشیان در شاهنامه و روایات ملی

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 89-122

امین بابادی؛ آرزو رسولی(طالقانی)


روایت شاهنامه از گفتمان قدرت در داستان بهرام چوبینه و خسروپرویز

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 147-166

مهدی رضایی؛ لیلا اکبری


تحلیل بوم‌فمینیستی مویه‌های زنانه در شاهنامه (مطالعة موردی: تهمینه، فریگیس و کتایون)

دوره 16، شماره 2، مهر 1399، صفحه 221-240

هستی قادری سُهی قادری سُهی؛ مهیار علوی مقدم؛ ابراهیم استاجی؛ علی تسنیمی


تحلیل رابطة بینامتنی تاریخ‌نوشته‌های محلّی و شاهنامه

دوره 16، شماره 2، مهر 1399، صفحه 267-292

فرشته محمدزاده؛ محمّدجعفر یاحقی؛ بهمن نامور مطلق؛ جواد عبّاسی


مقاله تحلیل بوردیویی میدان تولید ادبی شاهنامه و عادت وارۀ فردوسی

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 101-124

صبا پژمان فر؛ احمد ذاکری؛ سیدحسین نبوی


تعبیر رؤیای سیاوش در شاهنامه از دیدگاه خواب‌گزاری سنتی و روان‌شناسی یونگ

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 181-209

سیده زهرا صابری نیکو؛ میرجلال الدین کزازی؛ موسی پرنیان


تحلیل تطبیقی سهراب در شاهنامه و ببهروواهن در مهابهارات

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 211-230

سارا عجلی؛ احمد خاتمی؛ ابوالقاسم اسماعیل‌پور


بنجیدن مصدری کهن و متروک در شاهنامه

دوره 15، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 13-26

سجاد آیدنلو


بازخوانیِ اجتماعیِ اسطورۀ کیومرث با تکیه بر میدان فرهنگیِ ایران

دوره 15، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 233-253

علی ضیاءالدّینی دشتخاکی؛ مه دخت پورخالقی چترودی