کلیدواژه‌ها = شاهنامه
بررسی آسیب‌شناسی مقالات عرصۀ فردوسی و شاهنامه در سال‌های 1380تا1385

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

زهرا سعادتی‌فر؛ ابوالقاسم قوام؛ محمدجعفر یاحقی


تصاویر برساخته از مرگ یزدگرد، رستم فرخ زاد و ماهویه در کشاکش گفتمان ها

دوره 18، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 13-38

مختار ابراهیمی؛ عباس عشیری لیوسی


ردیابی فرهنگ دخالت والدین و نقش آن‌ها در ازدواج فرزندان در شاهنامۀ فردوسی

دوره 18، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 151-175

پشنگ دلاوری؛ مهدی کارگر؛ خسرو جلیلی کهنه شهری؛ بهرام خوشنودی


بررسی دستورزبان روایت در داستان رستم و اسفندیار بر اساس نظریۀ آلژیرداس گریماس

دوره 18، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 177-196

محبوبه زمانی بروجنی؛ اصغر رضاپوریان


نقش قدرت و وراثت در تعیین جانشینان پادشاهان در شاهنامه

دوره 17، شماره 2، دی 1400، صفحه 125-146

اسماعیل خیرآبادی؛ سپیده سپهری؛ ماندانا هاشمی‌اصفهان


بررسی ظرفیت‌های داستان‌های واقع‌گرای شاهنامه برای ارائه به کودکان

دوره 17، شماره 2، دی 1400، صفحه 189-214

فاطمه فرزین؛ محمود طاووسی؛ مریم جلالی؛ مهدی ماحوزی


تاریخ ذهنیت و مطالعات شاهنامه

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 13-38

مصطفی آرزومند لیالکل؛ سید علی قاسم زاده


هخامنشیان در شاهنامه و روایات ملی

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 89-122

امین بابادی؛ آرزو رسولی(طالقانی)


روایت شاهنامه از گفتمان قدرت در داستان بهرام چوبینه و خسروپرویز

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 147-166

مهدی رضایی؛ لیلا اکبری


تحلیل بوم‌فمینیستی مویه‌های زنانه در شاهنامه (مطالعة موردی: تهمینه، فریگیس و کتایون)

دوره 16، شماره 2، مهر 1399، صفحه 221-240

هستی قادری سُهی قادری سُهی؛ مهیار علوی مقدم؛ ابراهیم استاجی؛ علی تسنیمی


تحلیل رابطة بینامتنی تاریخ‌نوشته‌های محلّی و شاهنامه

دوره 16، شماره 2، مهر 1399، صفحه 267-292

فرشته محمدزاده؛ محمّدجعفر یاحقی؛ بهمن نامور مطلق؛ جواد عبّاسی


مقاله تحلیل بوردیویی میدان تولید ادبی شاهنامه و عادت وارۀ فردوسی

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 101-124

صبا پژمان فر؛ احمد ذاکری؛ سیدحسین نبوی


تعبیر رؤیای سیاوش در شاهنامه از دیدگاه خواب‌گزاری سنتی و روان‌شناسی یونگ

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 181-209

سیده زهرا صابری نیکو؛ میرجلال الدین کزازی؛ موسی پرنیان


تحلیل تطبیقی سهراب در شاهنامه و ببهروواهن در مهابهارات

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 211-230

سارا عجلی؛ احمد خاتمی؛ ابوالقاسم اسماعیل‌پور


بنجیدن مصدری کهن و متروک در شاهنامه

دوره 15، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 13-26

سجاد آیدنلو


بازخوانیِ اجتماعیِ اسطورۀ کیومرث با تکیه بر میدان فرهنگیِ ایران

دوره 15، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 233-253

علی ضیاءالدّینی دشتخاکی؛ مه دخت پورخالقی چترودی


خاقانی شروانی در شعر خود از روایت کدام شاهنامه بهره برده است؟

دوره 15، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 37-71

کامران ارژنگی؛ محمد جعفر یاحقی


تطبیق حکایت هبوط در دو حماسه‏ی شاهنامه‌ی فردوسی و بهشت گمشده‌ی میلتون

دوره 15، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 149-172

شکر اله پورالخاص؛ چیمن فتحی