کلیدواژه‌ها = حماسه
تعداد مقالات: 17
1. «معرّفی منظومة تمُرنامه، حماسه‌ای تاریخی به تقلید از شاهنامه فردوسی و اسکندرنامة نظامی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

محمدمصطفی رسالت پناهی؛ سید محمد راستگوفر


2. طوس زرینه کفش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

محمد رضا عبدی؛ عبدالله واثق عباسی


3. تحلیل ساختار داستان‌های پهلوانی بهمن نامه بر اساس نظریه‌ی گرینتسر و گریماس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

زینب شیخ حسینی؛ مریم خلیلی جهانتیغ؛ محمد بارانی


4. متن‌شناسی و معرفی کتاب حماسی اسکندرنامه ناصری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

حمیدرضا خوارزمی؛ وحید قنبری ننیز


5. تحلیلی اسطوره‌ای از دلیل غلبۀ بیژن بر فرود

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 143-156

حمیدرضا خوارزمی


6. حماسه ایرانی در فرانسه

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 75-100

سینا فروزش؛ مریم برزگر


7. معرفی و یررسی سبک شناسی مثنوی هفت لشکر

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 279-298

فهیمه گردگیران؛ مریم محمودی؛ احمدرضا یلمه ها


8. بررسی ساختار پیمان ها در آثار حماسی و پیوند آن با باورهای اسطوره ای و دینی

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 119-147

نصرالله دشتی؛ مهدی رضائی


10. تأثیر حماسه ملی و میهنی ایران در اشعار اقبال لاهوری

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 117-131

علیرضا رضائیان؛ سید ابراهیم آرمن؛ فاطمه امامی


11. متن‌شناسی و معرفی کتاب حماسی اسکندرنامۀ ناصری

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 127-148

حمیدرضا خوارزمی؛ وحید قنبری ننیز


12. تحلیل ساختار داستان‌های پهلوانی بهمن‌نامه بر اساس نظریّة گرینتسر و گریماس

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 139-154

مریم خلیلی جهان‌تیغ؛ زینب شیخ حسینی؛ محمد بارانی


13. معرّفی منظومة تمُرنامه، حماسه‌ای تاریخی به تقلید از شاهنامۀ فردوسی و اسکندرنامة نظامی

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 35-51

محمّدمصطفا رسالت‌پناهی؛ سیّد محمّد راست‌گوفر


14. حماسه‌آفرینی حافظ و تأثیرپذیری وی از شاهنامۀ فردوسی

دوره 11، شماره 20، پاییز و زمستان 1394، صفحه 25-56

احسان برزگر؛ محمود طاووسی؛ مهدی ماحوزی


16. سبک تاریخ‌نویسی شاهنامه فردوسی

دوره 9، شماره 15، بهار و تابستان 1392، صفحه 77-99

زاگرس زند


17. بنیادهای اساطیری و حماسی داستان دیوان مازندران در شاهنامه

دوره 8، شماره 14، پاییز و زمستان 1391، صفحه 27-59

آرش اکبری مفاخر