کلیدواژه‌ها = حماسه
تحلیل فقدان بن‌مایۀ خویشاوندکشی مؤنث در شاهنامۀ فردوسی برپایۀ جایگاه زن در اساطیر ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1402

زهرا جمشیدی؛ سید محمد آرتا


بازخوانی سیر دگردیسی اسطوره اسب در گذر از حماسه به عرفان

دوره 19، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 271-290

زهرا عسگری؛ سیدعلی قاسم زاده


ساختار حماسه ملی ایران بر مبنای نظریه ژرژ دومزیل

دوره 19، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 311-335

سامان قاسمی فیروزآبادی


روایتی از خاندان جمشیدی تا ظهور فریدون

دوره 18، شماره 2، مهر 1401، صفحه 207-227

حمیدرضا خوارزمی


بررسی سیمای بَستورِکودک در یادگار زریران برپایۀ ساختارتقابل‌های دوگانه

دوره 17، شماره 2، دی 1400، صفحه 169-188

منوچهر علی پور؛ حبیب الله عباسی؛ الهه حاجیها


حماسه ایرانی در فرانسه

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 75-100

سینا فروزش؛ مریم برزگر


تحلیلی اسطوره‌ای از دلیل غلبۀ بیژن بر فرود

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 143-156

حمیدرضا خوارزمی


معرفی و یررسی سبک شناسی مثنوی هفت لشکر

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 279-298

فهیمه گردگیران؛ مریم محمودی؛ احمدرضا یلمه ها


تأثیر حماسه ملی و میهنی ایران در اشعار اقبال لاهوری

دوره 14، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 117-131

علیرضا رضائیان؛ سید ابراهیم آرمن؛ فاطمه امامی


متن‌شناسی و معرفی کتاب حماسی اسکندرنامۀ ناصری

دوره 14، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 127-148

حمیدرضا خوارزمی؛ وحید قنبری ننیز


تحلیل ساختار داستان‌های پهلوانی بهمن‌نامه بر اساس نظریّة گرینتسر و گریماس

دوره 13، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 139-154

مریم خلیلی جهان‌تیغ؛ زینب شیخ حسینی؛ محمد بارانی


معرّفی منظومة تمُرنامه، حماسه‌ای تاریخی به تقلید از شاهنامۀ فردوسی و اسکندرنامة نظامی

دوره 12، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 35-51

محمّدمصطفا رسالت‌پناهی؛ سیّد محمّد راست‌گوفر


حماسه‌آفرینی حافظ و تأثیرپذیری وی از شاهنامۀ فردوسی

دوره 11، شماره 20، اسفند 1394، صفحه 25-56

احسان برزگر؛ محمود طاووسی؛ مهدی ماحوزی


سبک تاریخ‌نویسی شاهنامه فردوسی

دوره 9، شماره 15، شهریور 1392، صفحه 77-99

زاگرس زند