کلیدواژه‌ها = حماسه
روایتی از خاندان جمشیدی تا ظهور فریدون

دوره 18، شماره 2، مهر 1401، صفحه 207-227

حمیدرضا خوارزمی


بررسی سیمای بَستورِکودک در یادگار زریران برپایۀ ساختارتقابل‌های دوگانه

دوره 17، شماره 2، دی 1400، صفحه 169-188

منوچهر علی پور؛ حبیب الله عباسی؛ الهه حاجیها


حماسه ایرانی در فرانسه

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 75-100

سینا فروزش؛ مریم برزگر


تحلیلی اسطوره‌ای از دلیل غلبۀ بیژن بر فرود

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 143-156

حمیدرضا خوارزمی


معرفی و یررسی سبک شناسی مثنوی هفت لشکر

دوره 16، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 279-298

فهیمه گردگیران؛ مریم محمودی؛ احمدرضا یلمه ها


تأثیر حماسه ملی و میهنی ایران در اشعار اقبال لاهوری

دوره 14، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 117-131

علیرضا رضائیان؛ سید ابراهیم آرمن؛ فاطمه امامی


متن‌شناسی و معرفی کتاب حماسی اسکندرنامۀ ناصری

دوره 14، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 127-148

حمیدرضا خوارزمی؛ وحید قنبری ننیز


تحلیل ساختار داستان‌های پهلوانی بهمن‌نامه بر اساس نظریّة گرینتسر و گریماس

دوره 13، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 139-154

مریم خلیلی جهان‌تیغ؛ زینب شیخ حسینی؛ محمد بارانی


معرّفی منظومة تمُرنامه، حماسه‌ای تاریخی به تقلید از شاهنامۀ فردوسی و اسکندرنامة نظامی

دوره 12، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 35-51

محمّدمصطفا رسالت‌پناهی؛ سیّد محمّد راست‌گوفر


حماسه‌آفرینی حافظ و تأثیرپذیری وی از شاهنامۀ فردوسی

دوره 11، شماره 20، اسفند 1394، صفحه 25-56

احسان برزگر؛ محمود طاووسی؛ مهدی ماحوزی


سبک تاریخ‌نویسی شاهنامه فردوسی

دوره 9، شماره 15، شهریور 1392، صفحه 77-99

زاگرس زند