کلیدواژه‌ها = شاهنامه فردوسی
تعداد مقالات: 5
1. «سرپرستی» و «فرزندخواندگی» در شاهنامه فردوسی با استناد بر کنوانسیون حقوق کودک (1989)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

سمیه ارشادی؛ احمد ذاکری


2. نقش الگوهای گفت‌وگویی و نظام نوبت‌گیری در رزمنامه‌ی رستم و اسفندیار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

اشرف شیبانی اقدم


3. بررسی و تحلیل عاشقانه‌های حماسه‌های ملی ایران (با رویکرد نظریه‌ی بینامتنیت) (با تأکید بر شاهنامه، سام‌نامه، برزونامه، گرشاسپ‌نامه، بانوگشسب‌نامه )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

کمال الدین آرخی؛ محمود عباسی؛ عبدالعلی اویسی کهخا


5. سنّت قصه‌پردازی و نقش گوسان‌ها در نقل روایت‌های پهلوانی

دوره 8، شماره 14، پاییز و زمستان 1391، صفحه 11-25

محمدرضا راشدمحصل