نویسنده = اسماعیل حاکمی والا
تعداد مقالات: 2
1. سماع و مولانا

دوره 6، شماره 9، بهار و تابستان 1389، صفحه 54-58

اسماعیل حاکمی والا


2. «جست و جوی نهادهای اجتماعی» در شعر کلیم کاشانی

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1388، صفحه 171-191

اسماعیل حاکمی والا؛ پرنوش پژوهش