نویسنده = سید ابراهیم آرمن
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر حماسه ملی و میهنی ایران در اشعار اقبال لاهوری

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 117-131

علیرضا رضائیان؛ سید ابراهیم آرمن؛ فاطمه امامی


2. شعر درکرانه های جنوبی خلیج فارس "کشور امارات"*

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1387، صفحه 133-162

سید ابراهیم آرمن


3. شعر در کرانه‌های جنوبی خلیج فارس «کشور امارات»

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1386، صفحه 117-137

سید ابراهیم آرمن