نویسنده = رضا رضالو
تعداد مقالات: 3
1. پیشنهادی برای مکان دریاچۀ چیچست باستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

رضا رضالو؛ یحیی آیرملو؛ قاسم مهر آور گیگلو


2. مطالعۀ تطبیقی روایاتی از تدفین اقوام سکایی در شاهنامه با آثار تدفینی گورستان خرم‌آباد مشگین‌شهر

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 305-331

رضا رضالو؛ یحیی آیرملو؛ قاسم مهرآور گیگلو


3. پیشنهادی برای مکان دریاچۀ چیچستِ باستانی

دوره 12، شماره 21، بهار و تابستان 1395، صفحه 141-158

رضا رضالو؛ یحیا آیرملو؛ قاسم مهرآور گیگلو