نویسنده = نسرین داودنیا نسرین داودنیا
تعداد مقالات: 1
1. شخصیّت مرزی سودابه در شاهنامه فردوسی

دوره 9، شماره 16، پاییز و زمستان 1392، صفحه 77-98

نسرین داودنیا نسرین داودنیا؛ جلیل تجلیل جلیل تجلیل؛ ناصر سراج خرمی