نویسنده = محمّدمصطفا رسالت‌پناهی
تعداد مقالات: 2
1. «معرّفی منظومة تمُرنامه، حماسه‌ای تاریخی به تقلید از شاهنامه فردوسی و اسکندرنامة نظامی»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

محمدمصطفی رسالت پناهی؛ سید محمد راستگوفر


2. معرّفی منظومة تمُرنامه، حماسه‌ای تاریخی به تقلید از شاهنامۀ فردوسی و اسکندرنامة نظامی

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 35-51

محمّدمصطفا رسالت‌پناهی؛ سیّد محمّد راست‌گوفر