نویسنده = محمود طاووسی
تعداد مقالات: 6
1. کارکردهای ملّی-میهنی با رویکرد حماسی در شعر رعدی آذرخشی

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 13-35

فرامرز احمدی؛ مهدی ماحوزی؛ محمود طاووسی


2. ارزش‌یابی و تطبیقِ داستان رستم و شغاد با برجسته‌ترین مدل‌های ساختاریِ فیلم‌نامۀ سه پرده‌ای

دوره 12، شماره 21، بهار و تابستان 1395، صفحه 103-125

نصرت‌الله حدّادی؛ محمود طاووسی؛ شهین اوجاق‌علی‌زاده


3. حماسه‌آفرینی حافظ و تأثیرپذیری وی از شاهنامۀ فردوسی

دوره 11، شماره 20، پاییز و زمستان 1394، صفحه 25-56

احسان برزگر؛ محمود طاووسی؛ مهدی ماحوزی


4. «خویدوده» در شواهد تاریخی و بررسی آن در بخش تاریخی شاهنامة فردوسی

دوره 10، شماره 17، بهار و تابستان 1393، صفحه 33-55

مریم خادم ازغدی؛ محمدنوید بازرگان؛ محمود طاووسی


5. شاهنامه عصر صفوی کابل و بازنمایی درون‌ مایه‌های آن

دوره 9، شماره 15، بهار و تابستان 1392، صفحه 141-156

محمود طاووسی


6. تاریخ الوزرا و مثل‌های آن

دوره 8، شماره 13، بهار و تابستان 1391، صفحه 129-141

رمضان شعبانی؛ محمود طاووسی؛ مهدی ماحوزی