نویسنده = فرزاد قائمی
تعداد مقالات: 4
1. منابع و شیوۀ کار فردوسی در داستان اردشیر بابکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

حامد صافی؛ فرزاد قائمی؛ مهدخت پورخالقی چترودی؛ سمیرا بامشکی


2. آرکائیسم حماسی (مشخّصة اصلی سبک قیصرنامة ادیب پیشاوری)

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 279-303

صفا کاظمیان مقدم؛ فرزاد قائمی


3. منابع و شیوۀ کار فردوسی در داستان اردشیر بابکان

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 75-93

حامد صافی؛ فرزاد قائمی؛ مهدخت پورخالقی‌چترودی؛ سمیرا بامشکی


4. تأثیر سرودهای پهلوانی در شکل¬گیری داستان‌های حماسی فارسی

دوره 9، شماره 15، بهار و تابستان 1392، صفحه 31-47

فرزاد قائمی