نویسنده = وحید قنبری ننیز
تعداد مقالات: 2
1. متن‌شناسی و معرفی کتاب حماسی اسکندرنامه ناصری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

حمیدرضا خوارزمی؛ وحید قنبری ننیز


2. متن‌شناسی و معرفی کتاب حماسی اسکندرنامۀ ناصری

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 127-148

حمیدرضا خوارزمی؛ وحید قنبری ننیز