نویسنده = شهرام قلی پور گودرزی
تعداد مقالات: 2
1. معرفی و بررسی منظومه حماسه‌ای تاریخی نویافته تاریخ شاه عباس یکم ( با تاکید بر تاریخ محلی مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

شهرام قلی پور گودرزی؛ محمد رضا نصیری


2. معرفی و بررسی منظومه حماسه‌ای تاریخی نویافته تاریخ شاه‌عباس یکم ( با تأکید بر تاریخ محلی مازندران)

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 155-169

شهرام قلی پور گودرزی؛ محمد رضا نصیری؛ هوشنگ خسرو بیگی؛ محمد شکری فومشی