تعداد دوره ها: 17

تعداد شماره ها:  31

تعداد مقاله:  395

تعداد مشاهده مقاله:  500،373

تعداد دریافت فایل اصل مقاله:  174،133

تعداد مقالات ارسال شده از سال 1393 تا کنون:  1186

تعداد مقالات پذیرفته شده:  125

درصد پذیرش:  11

متوسط داوری:  3

تعداد مقالات رد شده:  756

متوسط زمان داوری:  29

متوسط زمان پذیرش مقالات:   443   

تعداد داوران: 57

ضریب تأثیر سال 1397 :  0.029

چارک:  Q4

 

  • سیاست های اخلاقی این مجله بر اساس اصول کمیته بین المللی اخلاق نشر (cope) و رعایت منشور اخلاقی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.
  • دسترسی به مقالات این سایت آزاد است.
  • مقالات این نشریه دارای کد الکترونیکی Dor می باشد.
  • هزینه داوری و چاپ مقالات بر اساس دستور العمل اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 62815/10 مورخ 4/10/1398 دریافت می شود.

 

توجه: 1- مقالاتی که بر اساس شیوه نامه نگارش و ضوابط ارسال، تنظیم نشود در جریان داوری قرار نمی‌گیرد.

2-نویسندگان محترم می توانند برای تهیه و بارگذاری فایل مشابهت یاب (همانندجو) از سامانه مشابهت یاب پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ( ایرانداک)یا سمیم نور استفاده نمایند.

 

 

شماره جاری: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 32، پاییز و زمستان 1400، صفحه 1-351 

6. نقش قدرت و وراثت در تعیین جانشینان پادشاهان در شاهنامه

صفحه 125-146

اسماعیل خیرآبادی؛ سپیده سپهری؛ ماندانا هاشمی‌اصفهان


7. بررسی تطبیقی شخصیت زال و ایندره در شاهنامه و ریگ ودا

صفحه 147-167

سعید شهرویی؛ ابراهیم محمدی؛ سیدمهدی رحیمی


9. بررسی ظرفیت‌های داستان‌های واقع‌گرای شاهنامه برای ارائه به کودکان

صفحه 189-214

فاطمه فرزین؛ محمود طاووسی؛ مریم جلالی؛ مهدی ماحوزی


11. بن‌مایه‌های اساطیری آتش در اوستا و بندهشن و بازتاب آن در ادبیات فارسی

صفحه 243-265

معصومه محلوجی زاده مهابادی؛ حمیدرضا شایگان فر؛ مهرانگیز اوحدی