تعداد مقالات ارسال شده از سال 1393 تا کنون                         1058

تعداد مقالات پذیرفته شده                                                       98

درصد پذیرش                                                                          9

توجه: مقالاتی که بر اساس شیوه نامه نگارش و ضوابط ارسال، تنظیم نشود در جریان داوری قرار نمی‌گیرد.

 

هزینه ارسال و چاپ مقالات بر اساس دستور العمل اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4:

 

  • از نویسندگان محترم هنگام ارسال مقاله مبلغی دریافت نمی­‌شود اما برای مقالاتی که توسط هیأت تحریریه مناسب ارسال به داوری شناخته شدند، مبلغ -/1.500.000 ریال بابت هزینه داوری دریافت خواهد شد و برای مقالاتی که پس از داوری در فرایند پذیرش نهایی و چاپ قرار می‌گیرند پرداخت مبلغ -/3.500.000 ریال علاوه بر هزینه داوری الزامیست.
  • موارد فوق‌­الذکر در مورد همه مقالاتی که از تاریخ 1398/10/4 به سامانه پژوهشنامه ادب حماسی ارسال می­‌شوند لازم الاجرا است بدیهیست در صورت عدم پذیرش مقاله هزینه داوری مسترد نخواهد شد.
  • پس از واریز مبالغ ذکر شده به حساب 0105830583003  به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن نزد بانک ملی شعبه دانشگاه (کد 2439)، تصویر فیش پرداختی هزینه­‌ها در سامانه نشریه بارگذاری یا به آدرس پست الکترونیکی مجله ارسال شود. توجه: درج نام  همه نویسندگان بر روی فیش واریزی الزامیست.
شماره جاری: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 30، پاییز و زمستان 1399، صفحه 1-317 

3. تحلیل ساختار داستان‌های سهراب، سیاوش و فرود بر اساس نظریۀ استروس

صفحه 61-84

پروین پیکانی؛ رحمان ذبیحی؛ علیرضا شوهانی؛ محمد تقی جهانی


8. بررسی تطبیقی علی‌نامه و افتخارنامه از نظر زمان روایی

صفحه 173-198

سهراب عبدالله زاده عیش آباد؛ بهمن Bahman؛ فاطمه مدرسی


10. تحلیل بوم‌فمینیستی مویه‌های زنانه در شاهنامه (مطالعة موردی: تهمینه، فریگیس و کتایون)

صفحه 221-240

هستی قادری سُهی قادری سُهی؛ مهیار علوی مقدم؛ ابراهیم استاجی؛ علی تسنیمی


12. تحلیل رابطة بینامتنی تاریخ‌نوشته‌های محلّی و شاهنامه

صفحه 267-292

فرشته محمدزاده؛ محمّدجعفر یاحقی؛ بهمن نامور مطلق؛ جواد عبّاسی