توجه: مقالاتی که بر اساس شیوه نامه نگارش و ضوابط ارسال، تنظیم نشود در جریان داوری قرار نمی‌گیرد.

 

هزینه ارسال و چاپ مقالات بر اساس دستور العمل اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4:

 

  • از نویسندگان محترم هنگام ارسال مقاله مبلغی دریافت نمی­‌شود اما برای مقالاتی که توسط هیأت تحریریه مناسب ارسال به داوری شناخته شدند، مبلغ -/1.500.000 ریال بابت هزینه داوری دریافت خواهد شد و برای مقالاتی که پس از داوری در فرایند پذیرش نهایی و چاپ قرار می‌گیرند پرداخت مبلغ -/3.500.000 ریال علاوه بر هزینه داوری الزامیست.
  • موارد فوق‌­الذکر در مورد همه مقالاتی که از تاریخ 1398/10/4 به سامانه پژوهشنامه ادب حماسی ارسال می­‌شوند لازم الاجرا است بدیهیست در صورت عدم پذیرش مقاله هزینه داوری مسترد نخواهد شد.
  • پس از واریز مبالغ ذکر شده به حساب  0105820582001  دانشگاه، تصویر فیش پرداختی هزینه­‌ها به آدرس پست الکترونیکی مجله ارسال شود.

 

شماره جاری: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 29، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-345 

2. «جمشید و خورشید» یا «جام جم» در شعر خواجو و حافظ

صفحه 41-73

جمیله اعظمیان؛ امیرحسین ماحوزی؛ محمود طاووسی


3. حماسه ایرانی در فرانسه

صفحه 75-100

سینا فروزش؛ مریم برزگر


8. تعبیر رؤیای سیاوش در شاهنامه از دیدگاه خواب‌گزاری سنتی و روان‌شناسی یونگ

صفحه 181-209

سیده زهرا صابری نیکو؛ میرجلال الدین کزازی؛ موسی پرنیان


9. تحلیل تطبیقی سهراب در شاهنامه و ببهروواهن در مهابهارات

صفحه 211-230

سارا عجلی؛ احمد خاتمی؛ ابوالقاسم اسماعیل‌پور


11. بررسیِ تکنیک‌های تعلیق در داستاِن رسـتم و اسفندیار

صفحه 257-278

مهدی رضا کمالی بانیانی؛ مهرداد اکبری گندمانی


12. معرفی و یررسی سبک شناسی مثنوی هفت لشکر

صفحه 279-298

فهیمه گردگیران؛ مریم محمودی؛ احمدرضا یلمه ها