تعداد مقالات ارسال شده از سال 1393 تا کنون                         1058

تعداد مقالات پذیرفته شده                                                       98

درصد پذیرش                                                                          9

توجه: مقالاتی که بر اساس شیوه نامه نگارش و ضوابط ارسال، تنظیم نشود در جریان داوری قرار نمی‌گیرد.

 

هزینه ارسال و چاپ مقالات بر اساس دستور العمل اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4:

 

  • از نویسندگان محترم هنگام ارسال مقاله مبلغی دریافت نمی­‌شود اما برای مقالاتی که توسط هیأت تحریریه مناسب ارسال به داوری شناخته شدند، مبلغ -/1.500.000 ریال بابت هزینه داوری دریافت خواهد شد و برای مقالاتی که پس از داوری در فرایند پذیرش نهایی و چاپ قرار می‌گیرند پرداخت مبلغ -/3.500.000 ریال علاوه بر هزینه داوری الزامیست.
  • موارد فوق‌­الذکر در مورد همه مقالاتی که از تاریخ 1398/10/4 به سامانه پژوهشنامه ادب حماسی ارسال می­‌شوند لازم الاجرا است بدیهیست در صورت عدم پذیرش مقاله هزینه داوری مسترد نخواهد شد.
  • پس از واریز مبالغ ذکر شده به حساب 0105830583003  به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن نزد بانک ملی شعبه دانشگاه (کد 2439)، تصویر فیش پرداختی هزینه­‌ها در سامانه نشریه بارگذاری یا به آدرس پست الکترونیکی مجله ارسال شود. توجه: درج نام  همه نویسندگان بر روی فیش واریزی الزامیست.
شماره جاری: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 31، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-326 

1. تاریخ ذهنیت و مطالعات شاهنامه

صفحه 13-38

مصطفی آرزومند لیالکل؛ سید علی قاسم زاده


4. هخامنشیان در شاهنامه و روایات ملی

صفحه 89-122

امین بابادی؛ آرزو رسولی(طالقانی)


10. گذری از حماسه به فیلم‌نامه(با محوریت داستان رستم و اسفندیار)

صفحه 251-274

آناهیتا متمنی؛ هنگامه آشوری؛ بهرام پروین گنابادی